Pagina's

woensdag 19 augustus 2020

Blijf op de hoogte met de onderwijs podcasts

Podcasts zijn tegenwoordig erg in en worden door veel mensen gevolgd. Ieder individu kan dan ook een podcasts starten en zelf luisteraars vergaren, zoals een radiostation. steeds meer podcasts terug. Dan weer zijn het podcasts van leraren of andere deskundigen uit het landschap, dan weer zijn het kinderen die een podcast in elkaar hebben gezet. als ouder en opvoeder volgen? Er zijn meer fijne podcasts terug te vinden en het is maar net wat je wil volgen, over lesgeven, opvoeding of meer humor? Hoe dan ook, deze podcast die in groep 4 zitten, want deze podcast gaat over dat leerjaar.Heb jij kinderen in groep 4?

 Heb jij een kind dat in groep 4 zit? In dat geval is er vast veel info waar je meer over wil weten. Want hoe werkt het precies met vakken als rekenen, taal en schrijven en hoe werkt de emotionele ontwikkeling van deze groep kinderen? Hoe werkt het met de toetsing, zoals de LVS-toetsen? Allemaal vragen die ouders met een kind in groep 4 zich veelvuldig zullen stellen. De website voor groep 4 geeft antwoord op heel veel van deze vragen en kan dienen als handreiking voor ouders met kinderen die in groep 4 zitten. Kom naar de website via deze linkdonderdag 9 juli 2020

Cito-toets groep 4

Kinderen in groep 4 hebben twee keer per jaar een Cito-toets van het leerlingvolgsysteem (LVS). Als eerste in januari en heet de M4-toets. De tweede toets vindt plaats in mei of juni , de E4-toets. Wat is nu handig om als ouder van een kind in groep 4 over de Cito-toets van groep 4 te weten. Met dit artikel leggen we alles uit over de Cito M4 en E4. Op die manier bent u duidelijk ge├»nformeerd. 

 

Vakgebieden

Om te beginnen zijn dit de Cito-toetsen die in groep 4 in januari en mei/ juni worden afgenomen: spelling, begrijpend lezen, rekenen en woordenschat. De leerlingen worden getoetst over alle onderdelen die in groep 4 behandeld moeten worden. Dat houdt onder andere in: delen en vermenigvuldigen, rekenen tot en met honderd. Op het vlak van taal en spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getoetst aan de hand van de woorden die kinderen in groep 4 moeten weten. Bij tekstbegrip en begrijpend lezen gaat het om de wijze waarop teksten gelezen en begrepen worden. Al deze vakken en onderdelen komen tijdens de lessen in groep 4 uitgebreid aan de orde en zouden beheerst moeten worden. 

Waarom Cito-toetsen?

Waarom neemt de basisschool deze toetsen af? Wat is er zo nuttig aan de Cito-scores? De school doet er alles aan om de doorgaande lijn van kinderen in kaart te brengen. Door de Cito twee keer af te nemen is het leren helder in beeld te brengen. De leraren kunnen zien of leerlingen genoeg en naar verwachting groeien en vooruitgaan. Wanneer dat niet zo is, kan een plan worden opgesteld om het kind te ondersteunen. Ook zijn de scores belangrijk voor de uitstroom na het basisonderwijs richting het voortgezet onderwijs. Scores van Cito-toetsen tellen dan zwaar. 

 

Groep 4 voorbereiden

Het is de bedoeling dat de basisschool haar kinderen voorbereid op de toetsen van M4 en E4. De toetsinhoud komt het hele jaar aan bod. Het is dus aannemelijk dat kinderen vanzelf worden voorbereid op de Cito M4 en E4. Helaas geldt dat niet zo breed, want de Cito-toetsen in groep 4 verschillen van de reguliere toetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de vraagstelling is anders dan op de normale toetsen. Om die reden is het dat veel ouders besluiten om de belangrijke toetsen thuis samen voor te bereiden. Dat vraagt om goede oefenboeken, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De oefenboeken van Educazione kunnen helpen om kinderen voor te bereiden op de Cito-toetsen van januari en mei.

Cito-toets groep 4

Alles over de Cito-toets van groep 4

Cito in groep 4

Cito toets groep 4

Cito toets groep 4 oefenen

Cito groep 4

Cito-toets groep 4 oefenen

Oefenen voor groep 4

Toetsen in groep 4

Groep 4 Cito’s

Cito-toetsen groep 4

Cito toets oefenen groep 4

Cito groep 4 oefenen

Toetsen groep 4 oefenen

Cito in groep 4

Citotoetsen groep 4

Toetsen van groep 4
Cito oefenen groep 4 voor thuis

Educatieve uitgeverij Educazione heeft drie boeken ontworpen voor groep 4. In Cito-toets Groep 4 oefenen deel 1 worden kinderen klaargestoomd op de onderdelen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Deel 3 betreft het meest complete oefenboek en betreft een combinatie van beide boeken. Meer dan 33 opdrachten per deel bieden deze Cito-toets oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 met uw kind te oefenen. Op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat komt alles ruim aan bod. Educazione’s oefenboeken worden door veel ouders gebruikt om hun kinderen te trainen op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. De oefenboeken zijn zowel digitaal (in PDF) als fysiek (in boekvorm) beschikbaar. Als je meer wil weten bezoek je deze websites:

Groep 4 maakt Cito-toetsen

Twee Cito-toetsen groep 4

Groep 4 en Cito-toetsen

Citotoetsen in groep 4

 

 

Twee toetsen

In groep 4 worden er twee belangrijke toetsen gemaakt: de Cito-toets M4 en de Cito-toets E4. Deze toetsen gaan over spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen en zijn belangrijk omdat ze de doorgaande lijn van kinderen in kaart brengen. De leraren gebruiken de scores om verdere plannen te maken. Vanwege het belang van deze scores besluiten veel ouders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op de Cito-toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione helpen hierbij. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden kinderen zeer goed voorbereid op de Cito-toetsen van groep 4 op de basisschool.Blijf op de hoogte met de onderwijs podcasts

Podcasts zijn tegenwoordig erg in en worden door veel mensen gevolgd. Ieder individu kan dan ook een podcasts starten en zelf luisteraars ve...